Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
מגיש המהדורה המרכזית ברדיו קול חי

אבי מימרן (40), אחד מאייקוני התקשורת הבולטים במגזר החרדי, החל להגיש את המהדורה המרכזית ברדיו קול חי בשנת 2014. במהלך השנים עבר בתחנות שונות בעולם התקשורת המשודרת, שידר ברדיו קול הנשמה, ניהל את התכניות ברדיו קול ברמה, הגיש את המהדורה המרכזית ברדיו קול ברמה והגיש את התכנית 'כיכר TV' באתר כיכר השבת. 

במקביל לעבודתו כאיש תקשורת מוביל ושדרן מוערך, פועל מימרן בזירה החברתית עם תכנית שבועית בה הוא עוסק בנשאים שהחברה החרדית ממעטת לעסוק בהם בפומבי, כגון השתלבותם של החוזרים בתשובה בחברה החרדית ויחס החברה החרדית לבעלי מוגבלויות. במסגרת פעילותו החברתית, נמנה מימרן על חברי עמותת 'מסוגלים' לילדים עם אוטיזם והוא נחשב לפעיל חברתי בולט בנושא קידום מעמדם וצרכיהם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים. 

את עיסוקו בתחום הקידום של ילדים בעלי צרכים מיוחדים, החל מימרן בעקבות לידת בנו. "אחד הרגעים המכוננים בחיי היה לידת בני, איציק", הוא אומר. מאז, העיסוק בתחום החברתי וקידום מעמדם של ילדים בעלי מוגבלויות הפך לחלק בלתי נפרד מחייו ומחיי המקצוע שלו. בהיותו איש תקשורת משפיע במגזר, עובדת היותו אב לילד בעל צרכים מיוחדים הביאה אותו להיות לפה עבור משפחות המתמודדות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים והוא פועל כדי להבטיח עבורן את הטוב ביותר באמצעות העלאת מודעות, טיפול תקשורתי בסוגיות אקטואליות שעולות בתחום ועבודה מול הגורמים הרלוונטיים. 

מה הייתה העבודה הראשונה שלך בחיים?

"עורך וידאו ומפיק סרטי תדמית". 

איפה אתה רואה את עצמך בגיל 50?

"מייסד את הכפר הראשון בישראל לילדים בעלי צרכים מיוחדים".

השדרה