Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
איש עסקים, מנהל עיתון שערים בביתר ומקים פורום בעלי העסקים בעיר

בגיל 23 הקים אברהם וייספיש, 33, בית דפוס בעיר ביתר, רכש את מכונות הדפוס המשוכללות והיקרות ביותר לתקופה הזו, ונתן שירותי דפוס והפצה לכל הארץ, התברכו עסקיו וזכה להגיע לפרנסה יפה ומכובדת מאוד.

שש שנים לאחר מכן, באמצע לילה שחור משחור, הוא מקבל טלפון מחברת האבטחה העירונית, שיש עשן באזור בית הדפוס, והם רוצים להיכנס לבדוק שהכל כשורה. בתוך רגעים אברהם היה שם בפיג'מה, כשכל מה שהיה לו לעשות, זה לפכור ידיו ולראות בזוועה את עמל כפיו יורד לטמיון.

למחרת בבוקר הסתבר, כי תוקף ביטוח השריפות לא חודש, ונזקיו האישיים של אברהם עלו על שני מיליון שקלים. הוא עמד בפני שוקת שבורה ואין מושיע לו.

הזעזוע שעבר עליו והעובדה שלא הייתה לו כל כתובת ומשען, הוביל אותו לעשות מעשה ולהקים את הפורום לבעלי עסקים בביתר, המאגד ומאחד את כל בעלי העסקים בעיר תחת כיפה אחת, מסייע להם בעת פתיחה בעצה טובה, וחלילה בעת מצוקה בסיוע פיזי, כולל מערך הלוואות עצום, המסייע לסוחרים להיחלץ ממצוקה, תוך שהפורום גם מייצג אותם מייצגם מול הרשויות במגוון נושאים. כשאברהם מתאר את התוצאות, הוא מסכם "כח הרבים".

גם אברהם עצמו לא איבד את חושי המסחר שלו, והיום, בתוך חמש שנים בלבד, הוא כבר התאושש כמעט לגמרי מהנזק העצום,  מנהל היום בית דפוס ועיתון מקומי, ומקווה לסיים את שיקומו הכלכלי המלאה מהרה.

העיתון בהוצאתו, הוא בעל אג'נדה עסקית ומנהל מאבקים ציבוריים על זכויות בעלי העסקים, נגד מכירות פיראטיות נגד העלאת מחירי הארנונה לעסקים ועוד. 

אברהם הקים שני פרויקטים חשובים בעיר. ועידת בעלי העסקים, שהיא ועידה שנתית מיוחדת בהשתתפות כ-500 בעלי ובעלות עסקים תושבי העיר, המקבלים בוועידה כלים לניהול וקידום עסקיהם ודנים בנושאים חשובים שעל סדר היום. פרויקט נוסף הוא ה'ביתר דייז' – ימי ביתר, הנערך בשבוע של תשעת הימים, בהם לאורך כל השנים היו הכנסות מאוד נמוכות לעסקים. בשנים האחרונות בקמפיין משותף לפורום ולעיריית ביתר, מאורגנים ירידי מכירות ומבצעים מיוחדים. הכנסות העסקים בשבועות אלו עלו כבר מעל 300% יותר מהשנים שקדמו לפרויקט.

מה הייתה העבודה הראשונה שלך בחיים:

הייתי מלמד. 

איפה אתה רואה את עצמך בגיל 50?

סבא שמפרנס משפחה שלימה ברווח ובכבוד. כשבעלי העסקים סביבי יכולים לעסוק בגו זקוף וללא עול.

השדרה