Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
מנכ''ל חברת המחקר אסקריא

כמו הרבה רעיונות טובים שהגיעו לעולם, גם הרעיון להקמת חברת המחקר 'אסקריא' נולד באקראי. בעודו לומד לתואר ראשון בפסיכולוגיה, למד דודי דרור, 32 את קורסי הסטטיסטיקה והמחקר והבחין שהמרצה באוניברסיטה יודע מעט מאד על החברה החרדית. "הוא ד"ר שמלמד סטטיסטיקה ומחקר, אבל ידע מעט מאד על החברה החרדית", מספר דרור. "באותו יום נולד הרעיון למכון מחקר המתמחה בחברה החרדית בישראל, שיודע לספר את הסיפור המדויק וללא אג'נדה מסוימת". 

הרעיון קרם עור וגידים ובראש חברת המחקר החדשה עמד לא פחות מאותו ד"ר שלימד אותו את תורת הסטטיסטיקה. "ד"ר גדי און ואני הקמנו את 'אסקריא' שמבצעת כיום מחקרים עבור המגזר הציבורי, העסקי והחברתי בישראל, ופועלים מול משרדי הממשלה והחברות המובילות במשק". גוף המחקר, שמציג נתוני אמת על החברה החרדית, הפך לאחד הגופים המשפיעים על הכלכלה, הפוליטיקה וכלל בקבלת החלטות הנוגעות למגזר החרדי.   

כמי שעומד בראש חברת המחקר 'אסקריא', דודי דרור ביצע שורת מחקרים ראשוניים על המגזר החרדי. אחד המחקרים המשמעותיים ביותר שביצעה חברת המחקר שהוא עומד בראשה, היה מחקר שבוצע עבור רשת הכוללים 'אחוות תורה'. "מדובר בפרויקט משמעותי שבוצע לקראת הוועידה בבנייני האומה, באמצעותו מדדנו את פוטנציאל לרשת הלומדים מבחינה מספרית", הוא אומר. "פילחנו את האוכלוסייה והצבענו על פוטנציאל גדול מאד של כ-50 אלף איש המתאימים לרשת". 

באמצעות כלים ייחודיים בהם נעשה שימוש בחברת המחקר, ניתן לפלח קהלי יעד ממוקדים בתוך המגזר החרדי ולהגיע להשפעה על מוסדות, ארגונים ועמותות שפועלים במגזר. באותו מחקר שבוצע עבור רשת הכוללים 'אחוות תורה' – שנחשב בעיניו לפעילות המשמעותית ביותר שהתקיימה עד היום בחברה – זוהו גורמים וסיבות אשר מסייעות כיום לרשת להמשיך בצמיחה, להגדיל תורה ולהאדירה. "פרויקט זה יקר ללבי", מגלה דרור, "מאחר ואני נמנה על לומדי הכולל בפתח תקווה. אני מאמין שזו בשורה אמיתית לעולם התורה החרדי". 

מה הייתה העבודה הראשונה שלך?

"התנדבתי בעמותת 'עלם' המסייעת לנוער בסיכון ב'ניידת רחוב', ומשם המשכתי להכרת עולם התעסוקה". 

איפה אתה רואה את עצמך בגיל 50?

"עם קצת יותר זמן למשפחה ועם התרחבות חברת המחקר לתחומים נוספים". 

השדרה