Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
רב קהילת 'אוהל יצחק', מנהל קשרי חוץ ושותפויות בקרן קמ"ח

לפני חמש שנים, בעת מפגש אקראי עם חרדי בעל משפחה באחד מרחובותיה של ירושלים, אירע אחד האירועים המכוננים בחייו של הרב נחמיה שטיינברגר (36). כמי שמשמש כרב קהילה בירושלים ובמקביל עוסק בהנגשת מוסדות להשכלה גבוהה לחרדים המעוניינים להתפרנס בכבוד, הרב שטיינברגר כבר נתקל בתופעות רבות ובאנשים שונים ששטחו בפניו את לבטיהם ותובנותיהם המקצועיות. הפעם זה היה שונה. 

"אותו חרדי", הוא מספר, "היה בעל משפחה שלומד חצי יום ועובד לפרנסתו בחציו השני. הוא תיאר לי כיצד בזכות המלגה של קרן קמ"ח הוא מצליח לפרנס את משפחתו בכבוד, אך מה שריגש אותי במיוחד זה שלדבריו בזכות קמ"ח הוא כיום יכול ללמוד תורה חצי יום מתוך רחבות". 

כמי שנחשב לאחד הפעילים הבולטים בתחום ההכשרה המקצועית ואף משמש כמנהל המכינה החרדית של האוניברסיטה העברית, בתקופת סיומי הש"ס הוצף הרב שטיינברגר בהזמנות של בוגרי קמ"ח לסיומי הש"ס. "בעיני לדעת שיש לנו אפשרות לסייע לחרדים בני תורה לפרנס את משפחתם בכבוד ולהמשיך לעסוק בתורה, זו ההצלחה הגדולה ביותר".

לצד עיסוקיו הרבים ותרומתו שמשפיעה מדי חודש על כיסם של חרדים רבים היוצאים לפרנס את משפחתם, מכהן הרב שטיינברגר כרב בית הכנסת 'אהל יצחק' טלביה בירושלים, בו יזם לפני חמש שנים שיעור קבוע בנביא בו הספיקו לסיים עד עכשיו שלושה ספרים בעיון. "אפשר לעבוד קשה בהרבה תחומים ולהתקדם", הוא אומר, "אבל אסור לשכוח למען מה אנו עובדים". 

במהלך השנים פעילותו של הרב שטיינברגר הניבה פירות ואפשרה לבעלי משפחות מהמגזר החרדי להתפרנס בכבוד בתקופת הלימודים, מאמריו פורסמו בפלטפורמות שונות והוא זוכה להכרה בעלת משמעות מהמוסדות המובילים בישראל להשכלה גבוהה. עובדת היותו רב קהילה, לצד עבודתו כאיש מקצוע ופעילות חברתית, מציבה אותו כאחד מברי הסמכא הגדולים ביותר בנושאי השתלבות של חרדים בתעסוקה ובהשכלה גבוהה, מבלי לוותר על אורח החיים החרדי ולימוד התורה כערך עליון. 

מה הייתה העבודה הראשונה שלך?

"ר"מ בישיבת 'קרית נוער' בירושלים"

איפה אתה רואה את עצמך בגיל 50?

"יוצא לפנסיה מוקדמת וחוזר ללמד גמרא בישיבה".

השדרה