Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
מנהלת שיווק פאגי, הבנק הבינלאומי

האירוע המכונן בחייה של חמדה לוי (39), הייתה הקפיצה למים העמוקים, במעבר מעולם הפרסום למוצרי צריכה, לעולם חדש ומופלא של שיווק בנקאות. לדבריה, מדובר באירוע דרמטי של ממש. בגיל 28 בלבד, לאחר כעשור של עיסוק במשרדי פרסום שונים ופחות פורמליים, קבלת תפקיד שכזה בארגון גדול ומתקדם ובתחום שלא היה לה עמו כל היכרות מוקדמת, הייתה עבורה אירוע מכונן.

בתפקידה החדש כמנהלת השיווק של בנק פאגי, הביאה עמה לוי את היצירתיות הקריאטיבית מענף הפרסום, ויצרה מספר פרויקטים מאוד מעניינים, שתרמו לחיבור המגזר אל הבנק ולהיפך.

היה חשוב לה שהבנק יתאים את עצמו לחברה בה היא חיה ואליה היא משווקת, וכך יצרה את 'שיטת השלבים של פאגי', אשר מתאימה פתרונות פיננסיים, לאורך שנים, לכל שלב אופייני בחיי המשפחה החרדית. בשלב הבא כשקהל הלקוחות כבר היה בשל לרכוש את הסחורה שלה, התבקשה מאליה הקמת מועדון 'פאגי פלוס', מועדון כרטיס האשראי הבנקאי הראשון במגזר החרדי, שהצליח להקים לבנק קבוצת לקוחות איכותית שנשארת נאמנה ונהנית משירותיו.

מיזמים נוספים ייחודיים, שיצרה לוי בבנק על מנת לקרב אותו אל הציבור, הוא פרויקט 'חרדים לשפה', ללימוד אנגלית ברמה גבוהה לגברים חרדים, בדגש על כישורי שפה הנחוצים לשוק התעסוקה, ומיזם ייחודי ומרגש להקניית חינוך פיננסי לבעלי מוגבלויות, בשיתוף עם 'שיח סוד'.

מה הייתה עבודתך הראשונה?

"מדריכה בבית יתומים ברוסיה, שנים ספורות לאחר נפילת מסך הברזל, בתנאים פיסיים ומנטליים קשוחים".

איפה את רואה את עצמך בגיל 50?

"בתפקיד משמעותי ומשפיע בבנק".

השדרה