Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
מנכ"ל ובעלים קבוצת חמדת הארץ נדל"ן יו"ר "רפואה ושמחה"

פרויקטים מיוחדים ומשמעותיים שהייתם רוצים שכולנו נדע:

כבר בגיל 19 החל ישראל צישינסקי (36), להקים ולנהל מערך התנדבות המוני לסיוע לחולים ובני משפחותיהם. בגיל 21 נפגש עם מנכ"ל סולל בונה, רו"ח שמעון הייבלום, מבכירי המשק הישראלי ומשם הכל היסטוריה.

החיבור וההיזון בין האנשים, הביא לתוצאה מיוחדת במינה. הייבלום שנרגש לשמוע מה עושה האיש הצעיר הזה, הפך עד מהרה ליו"ר מועצת ידידי 'רפואה ושמחה', וישראל שנשבה בניצוץ הנדלנ"י והעסקי של שמעון, החל בעסקי הנדל"ן עד שכיום הוא המנכ"ל והבעלים של קבוצת חמדת הארץ נדל"ן כאשר רו"ח הייבלום מכהן כיו"ר הקבוצה.

רפואה ושמחה אונליין – הינו מערך המתנדבים הרחב ביותר בעולם. עם מעל 680 קבוצות ווצאפ בארץ ובעולם, של אנשים המסייעים בשינוע, בתחומי עזרה רחבים לחולים ובני משפחותיהם.

לדברי ישראל, כל יהודי או יהודייה בעולם וכל ישראלי או ישראלית בארץ, הינם מתנדבים פוטנציאליים ברגע של אמת. לדעתו, החיבור והזמינות אונליין הם שמנצחים את האירוע.

מה הייתה העבודה הראשונה שלך בחיים:

שיעורי עזר לילדים עם קשיים לימודיים ואחרים, לצד התפקיד ההתנדבותי שנבנה כבר באותה עת, ייסוד רפואה ושמחה וניהולה.

איפה אתה רואה את עצמך בגיל 50?

בעזרת השם מקווה ומאמין בימות המשיח ובבית המקדש השלישי.

בהובלת בנייה של אלפי יחידות דיור ומרכזים מסחריים ברחבי ארץ הקודש, באמצעות קבוצת חמדת הארץ נדל"ן.

ככל שיידרש עדיין, בהרחבת מערכי החסד של רפואה ושמחה בארץ ובעולם ובהובלת פרויקטים ציבוריים משמעותיים נוספים בעז"ה.

השדרה