Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
יועץ בכיר לשר הבריאות

עוד הרבה לפני שראש הממשלה בנימין נתניהו חיפש אותו על במת הכבוד באירוע של עיתון 'המודיע' ושאל מול הנוכחים 'איפה בבצ'יק', היה ברור שאם יש מישהו שמושך בחוטים ומשפיע על הפוליטיקה החרדית זה לא אחר ממוטי בבצ'יק (39) המשמש כיועצו הבכיר של שר הבריאות יעקב ליצמן. 

במהלך עבודתו כאיש אמונו ויד ימינו של השר ליצמן, הופקד מוטי על קידום וביצוע יוזמות של שר הבריאות יעקב ליצמן. במסגרת תפקידו אחראי מוטי על קידום יוזמות שר הבריאות מול משרדי הממשלה, ובהם משרד האוצר ואגף התקציבים, מזכירות הממשלה וועדות הכנסת השונות. בין היתר, הוא סייע לשר הבריאות בקדנציה הנוכחית לבצע רפורמות רבות. 

בין הרפורמות הבולטות מאחוריהן עמד כיועצו הבכיר של שר הבריאות, ניתן למנות את רפורמת טיפולי השיניים חינם לילדים ולקשישים, רפורמת הסיעוד, רפורמת המזון הבריא, הגדלת מכשירי ה-MRI כדי לצמצם את משך ההמתנה באופן משמעותי ואת הגדלת תקציב סל התרופות ותקציב הבריאות בכלל. 

מלבד היותו עומד מאחורי יוזמות משמעותיות המשפיעות באופן ישיר על כיסם של אזרחי ישראל, הוא נתקל מדי יום בבקשות הזורמות ללשכה ועושה את המיטב כדי לעזור לכל פונה. "בכל יום אנו מקבלים בלשכה פניות רבות מאזרחים הזקוקים לסיוע מול מערכת הבריאות", הוא אומר. "הסיפוק הכי גדול הוא לדעת שעזרת לאדם בשעתו הקשה, בלי להכירו ובלי לצפות ממנו לתודה". 

מה הייתה העבודה הראשונה שלך?

"ניהול ספריית 'קול הדף' בבני ברק, וניהול המתנ"ס הקהילתי בקרית גת". 

איפה אתה רואה את עצמך בגיל 50?

"אני מתפלל שבכל מקום שבו אהיה אוכל בעז"ה לעזור ולסייע לאנשים, לפעול ולהפעיל עבור כל אדם שזקוק לכך, בכל התחומים".

השדרה