Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
'שר התעסוקה'. מייסד ויו"ר 'מתחברים' - מבית חברת ההשמה המרכזית Jobit

הקמת העיר אלעד בסוף שנות ה-90, לוותה בייסורים שארץ ישראל נקנית בהם. בעיר הצעירה, טרם היו מקומות עבודה, ותושבי העיר נדרשו לצאת למקומות עבודה מחוצה לה. חלק מהעובדים היו אימהות צעירות מטופלות בילדים ואחרים שנסעו ממש למרחקים, להביא פת לחמם.

לוואקום הזה נכס בסערה פנחס גרוס (39.5), המכונה בפי מכריו 'שר התעסוקה', שהיה אז בשנות ה-20 המוקדמות, שכאב את המצב הזה ונרתם בכל כוחו לשינויו. בכוחות עצמו ללא משאבים החל בשכנוע מסיבי של חברות גדולות במשק, לפתוח שלוחות באלעד, במטרה להגדיל את מקומות התעסוקה של התושבים. 

מאז ועד היום, נזקפים לזכותו לא פחות מ-1,400 מקומות עבודה שנפתחו בעיר, מקומות תעסוקה באלעד לגברים ונשים, בתנאי עבודה הולמים, תוך התאמה מרבית לצרכי המגזר החרדי. כל זאת בזכות יצירת הקשרים עם החברות והמעסיקים ושכנועם בפוטנציאל ההכנסות היכולות להיות להם, בהקמת מקומות התעסוקה בעיר.

בהמשך בשנת 2009 נקרא גרוס לדגל, ע"י הרב הרשל קליין זצ"ל, שהיה החלוץ בנושא תעסוקת חרדים, כשהוא מתבקש על ידו להקים את מרכז מפת"ח המקומי באלעד. גרוס – אז בן 28 בלבד – נענה לאתגר, והחל במיסוד פעילותו, תוך הכפלתה משנה לשנה.

מאז ועד היום עברו בשערי מפת"ח אלעד כ-5,000 משתתפים, כשמתוכם, מעל  3,000 איש הושמו בעבודה איכותית ומכניסה, וכ-2,000 עברו הכשרה מקצועית, תוך סבסוד ממשלתי. כמו"כ נערכו מאות (!) קורסי ליב"ה, הכוללים לימודי אנגלית ויישומי מחשב, ללא עלות, כמו גם מאות סדנאות המכשירות את המשתתפים לעולם העבודה.

בחצי שנה האחרונה, עלה גרוס מדרגה, והקים חברת השמה ייעודית למגזר החרדי, בשם 'מתחברים', מבית חברת ההשמה המרכזית Jobit. 

בחירת השם 'מתחברים', נעוצה בעובדה כי כל פעילות החברה החדשה, מתבצעת תחת ובשם הכותרת 'פשוט מחברים נכון', המהווה לא רק כותרת גרידא, אלא אבן דרך ומטרה בפני עצמה.

 "בסוף הכל עניין של חיבורים נכונים. כשתחבר את העובד האיכותי והמתאים למעסיק הנכון והרלוונטי, שני הצדדים ימצאו עצמם מורווחים" אומר גרוס.

ואכן, בזמן פעילותה הקצרה, 'מתחברים' קצרה הישגים רבים בהם מאות השמות איכותיות ומקצועיות, המניעות את תהליך השתלבות העובדים החרדים בשוק העבודה הכללי, תוך מתן מענה מקיף לכל האתגרים הכרוכים בשילוב המגזר החרדי בעולם התעסוקה.

המיזם העכשווי והמדובר ביותר עליו עמל גרוס, הוא הפרויקט הלאומי 'החרדים לטיס', במסגרתו יוכשרו כ-30 טייסים חרדים, לעבודה כקברניטים בחברת 'אל על'. הפרויקט עומד לפני שיווקו לציבור, כשכעת נסגרים הקצוות האחרונים, בהשגת המימון להכשרה המהפכנית.

מה הייתה העבודה הראשונה שלך בחיים:

"הבאת מעסיקים לאלעד, כשבמקביל, עסקתי בהקניית למידה לנערים מתקשים".

איפה אתה רואה את עצמך בגיל 50?

"בסייעתא דשמיא, בשליחות ציבורית בעלת יכולת השפעה רוחבית"

השדרה