Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה בית שמש

באופן טבעי, בניית אלפי יחידות דיור בשכונות חדשות הוא עשייה משמעותית שלא ניתן להתעלם ממנה, אבל מבחינת שמעון גולדברג (34) הדבר החשוב באמת הוא מה שחשוב לתושב הפשוט שמבקש להרחיב את דירתו. בעיניו, ועל זאת יעידו מי שפקדו את מחלקת ההנדסה והתכנון בעיריית בית שמש מאז שנכנס לקדנציה האחרונה, שיפור השירות והפשטת הבירוקרטיה במינהל ההנדסה זו אבן דרך ראשונה בדרך אל הדירה המורחבת. 

רק בשנה הראשונה לתפקידו חתם גולדברג על היתרי בניה של כ-4,000 יחידות דיור.

אבני הדרך הנוספות שהציב בשנת עשייתו כיו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה בבית שמש התמקדו בתחומים רבים ומגוונים. די יהיה אם נציין כי בפעילותו מול הועדה המחוזית עמל גולדברג על קביעת אמות מידה לתוכניות להכשרת חריגות בניה בבית שמש. כך, שבמקביל לפיתוחן של שכונות חדשות בעיר, גם התושבים שמבקשים להרחיב את דירתם או כאלה שמעוניינים לעשות זאת בעתיד, יוכלו לעשות זאת בקלות ובהרחבת הדעת.

מה היה הניסיון התעסוקתי הראשון שלך?

"כאברך, מיד אחרי החתונה למדתי בכולל מספר חודשים. לאחר מכן, עבדתי כמנהל עסק משפחתי בתחום עבודות הדפוס".

היכן אתה רואה את עצמך בגיל 50?

"בעמדה משפיעה בשירות הציבורי".

השדרה