Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
ראש עיריית אלעד

גם בשנה שעברה נבחר ישראל פרוש (40) ראש עיריית אלעד לגורם משפיע בכלכלה החרדית. אך השנה, נוספה לסיבות הרבות לבחירתו, שנה תמימה נוספת של עשייה, שבה הוקמה קואליציה ונצלחה סופית מערכת הבחירות המדממת שעברה עליו. 

הבחירות מאחוריו עתה, ועל ראש עיריית אלעד היה מוטל בשנה החולפת להמשיך ולעסוק לצד המו"מים המתישים ותחזוק שוטף של הקואליציה, במטרה שלשמה נבחר. הבאת תועלת לתושבי העיר. 

לצד אזורי התעסוקה ופארק התעסוקה שקידם פרוש במהלך השנה, חשוב לזכור כי תושבי אלעד בחלקם הם כוח האדם המאייש את המשרדים בפתח תקווה, רמת גן, בני ברק ותל אביב. הראיס המקומי שמאפשר לתושבים להתפרנס בתוך העיר ולחיות בהרחבה גם אם הם מועסקים מחוצה לה, נוטל חלק ניכר ונכבד בקידומם הכלכלי של תושבי העיר. 

אלעד, העיר החרדית השניה בגודלה באזור המרכז, היא לא רק ספקית כוח אדם איכותי אלא גם כזו שמתפתחת בתחומי התעסוקה בתוכה פנימה. לצד הסכם הגג שיכפיל את מספר תושבי אלעד עם כ-6,500 יח"ד, יוקם בעיר פארק עסקים בהיקף של 1.6 מיליון מ"ר. פארק זה, יהווה עוגן כלכלי לעיר וייצור אלפי מקומות תעסוקה קרובים ואיכותיים לתושביה. 

נזכיר בקצרה, כי תקציב הסכם הגג מסתכם בלמעלה משלושה מיליארד שקלים שתשקיע הממשלה בשנים הקרובות באלעד; למרות מספר הילדים הגבוה בעיר היא מקבלת כוכבי ניקיון לא מועטים, וילדי העיר נהנים מחוגים בסבסוד גבוה; 'כביש פרוש' שנחנך לאחרונה בכניסה הצפונית החדשה, העניק לתושבים איכות חיים טובה וגבוהה יותר, חסך זמן, וייעל את כוח העבודה המקומי; קופת העירייה מתנהלת באופן יציב שזוכה לשבחים רבים, ואירועי התרבות החרדיים מתקיימים בה לאור מעגל השנה במחירים מסובסדים.

מה היה עיסוקך הראשון?

"אחרי לימודיי בכולל הקמתי את עמותת 'חיים לנפש' לנוער נושר, לאסירים ולחולים סופניים ואותה עת גם התחלתי לשמש כמנכ"ל אגודת ישראל בירושלים".

היכן תהיה בגיל 50?

"הקב"ה מכין מצעדי גבר. מקווה להמשיך לעשות טוב לציבור בכל מקום שאהיה בו".

השדרה